skip to contentFijn toch wel, al heb ik grotendeels een stenen
tuin. Er doet zich daar van alles voor, zelfs
op een hoopje puin!
Ik vermaak me ermee, wil er niet vanaf.
Aanvliegende vogels bepaald geen erge straf.
Ondanks soms wat ongemak ben ik wel blij.
Diertjes, bloemen, kruiden: helemaal voor mij.

 

Over ons


De amateurtuindersvereniging 'Van Heemstra' is in 1989 opgericht. Tot 1989 waren er ook al volkstuinen, maar werd het beheerd door de PCI.
PCI staat voor R.K. Parochiële Caritas Instelling. De grond is dus van de katholieke kerk in Beuningen. Van oorsprong zijn het armentuinen. Arme gezinnen kregen destijds van de kerk 1 ha om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Het complex is momenteel 8 ha groot, waarvan 7,7 ha in gebruik is als volkstuintjes.

In 1989 besloot de PCI te stoppen met het verhuren van volkstuinen, omdat de kosten voor hen te hoog werden. Er was geen toezicht en niemand voelde zich verantwoordelijk voor het complex. Er werd overal rommel neergegooid en de PCI moest dit door derden laten verwijderen. Voor hen was het aantrekkelijker om de grond maar aan een akkerbouwer te verhuren.
Daarop hebben de toen aanwezige tuinders besloten om een vereniging op te richten, die de verantwoordelijkheid op zich nam en dus ook de kosten voor het opruimen van de PCI overnam. In de praktijk betekent dit dat de tuinders zelf hun rommel afvoeren naar de DAR. Onze vereniging heeft een aanhangwagen, die door alle huurders gratis kan worden gebruikt, mits tijdig gereserveerd bij Reijco van de Pol via 06-400 005 84 of 024-677 43 12 .

De vereniging huurt het complex van de PCI telkens voor 5 jaar. De eerstvolgende verlengdatum is in 2020. In het najaar van 2019 wordt een nieuwe aanvraag gedaan bij de PCI. De vereniging heeft 215 tuinen en ongeveer 160 leden. Het onderhoud wordt door het bestuur gedaan samen met de huurders. Door op deze manier samen te werken is de huurprijs al jaren op hetzelfde lage niveau.

 

K
powered by keesweb.nl